Kort verslag van de reis naar Dapkūniškiai, 27 april 2002 t/m 1 mei 2002

Na een reis met hindernissen zijn Milda Peeters, Maria Nelissen, Marianne van der Zwan en Bert Meesters dan toch zondag 28 april in Dapkūniškiai gearriveerd.

Het hele dorp is voor onze aankomst schoongemaakt. Dode bomen zijn omgehakt, de straten zijn schoongemaakt en verschillende bewoners hebben hun voortuintje een extra opknapbeurt gegeven. We zien zelfs hier en daar tulpen bloeien.

Vooraf heel in het kort iets over het Litouwse onderwijs. De leerlingen gaan op 7-jarige leeftijd naar school. In groep 1 t/m 4 is het onderwijs vergelijkbaar met ons onderwijs, al wordt van het begin af aan de nadruk wel gelegd op het leren. Vanaf groep 5 t/m groep 12 krijgen de leerlingen op dezelfde wijze les als bij ons in het voortgezet onderwijs door vakleerkrachten.

De Basicschool Dapkūniškiai is te klein om alle leerlingen t/m groep 12 les te kunnen geven. Op deze school zitten de leerlingen t/m groep 8, daarna gaan zij naar Alanta, een grotere plaats ongeveer 12 km van Dapkūniškiai, om de lessen vanaf groep 9 te kunnen volgen.

Lees hier het volledige reisverslag